Trang chủ Fanpage Group Youtube

Tin tức

Trở về

07-03

Phúc Lợi Tân Thủ

Tướng Quân thân mến,

 

Để hỗ trợ các vị tướng quân có thật nhiều tài nguyên trên con đường chinh chiến tại thế giới Đỉnh Phong 2 - Tân Tam Quốc, tiểu muội xin giới thiệu đến các tướng quân các phúc lợi sau:

 

1. Thưởng cốt truyện tân thủ

 

Khi các tướng quân hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tân thủ & vượt thành công ải cốt truyện sau sẽ nhận được:

Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Hoàn thành chương 1 - Loạn Phản Quân

Tướng Đỏ Trương Phi

Đồng Xu *5000

Đột Phá Đan *50

Hoàn thành chương 2 - Trận Chiến Khổ Lao

Tướng Đỏ Đại Kiều

Thẻ Chiêu Mộ *10

Đột Phá Đan *100

Hoàn thành chương 3 - Chu Hầu Phạt Đổng

Mạnh tọa kỵ Cừ Hoàng *60

Thẻ Chiêu Mộ *10

Đột Phá Đan *100

Hoàn thành chương 4 - Trận Chiến Từ Châu

Mảnh tọa kỵ Bạch Hạc *60

Thẻ Chiêu Mộ *10

Đột Phá Đan *100

Hoàn thành chương 5 - Quần Hùng Trục Lộc

Mảnh tọa kỵ Bôn Lôi *60

Thẻ Chiêu Mộ *10

Đột Phá Đan *100

Hoàn thành chương 6 - Trận Chiến Quan Độ

Thẻ Chiêu Mộ *10

Quà Linh Ngọc 3 *1

Đột Phá Đan *100

Hoàn thành chương 7 - Viên Thị Suy Tàn

Thẻ Chiêu Mộ *10

Quà Linh Ngọc 3 *1

Đột Phá Đan *100

Hoàn thành chương 8 đến 15

(Khi hoàn thành mỗi chương sẽ nhận được phần thưởng)

Thẻ Chiêu Mộ *10

Quà Linh Ngọc 3 *1

Đột Phá Đan *150

 

2. Quà Đăng Nhập Cực Phẩm 14 Ngày

Đăng Nhập Phần Thưởng
Ngày 1

Đột Phá Đan *50

Thần Binh Phù Thạch *25

Exp Đan I *20

Ngày 2

Quà Chọn Tướng Đỏ 

Thẻ Chiêu Mộ *10

Đồng Xu *18000

Ngày 3

Bảo Vật Đỏ Lạc Thần Châu 

Trang Bị Đỏ Liễu Diệp Khôi *1

Đồng Xu *18000

Ngày 4

Tọa Kỵ Đỏ Ô Truy

Anh Hùng Thiếp *10

Trang Bị Đỏ Liễu Diệp Giáp

Ngày 5

Anh Hùng Thiếp *10

Trang Bị Đỏ Liễu Diệp Oản

Đá Cường Hóa *300

Ngày 6

Anh Hùng Thiếp *10

Linh Ngọc Tấn Công 4 *1

Thẻ Chiêu Mộ *5

Ngày 7

Tọa Kỵ Đỏ Hắc Vân

Thẻ Chiêu Mộ *10

Đồng Xu *30000

Ngày 8

Vàng *1888

Exp Đan II *20

Đồng Xu *30000

Ngày 9

Trang Bị Vàng Liễu Diệp Khôi

Exp Đan II *40

Đá Cường Hóa *500

Ngày 10

Bảo Vật Đỏ Dương Lăng Hổ Phù

Thẻ Chiêu Mộ *10

Đồng Xu *30000

Ngày 11

Linh Ngọc Bạo Kích 5 *1

Exp Đan II *40

Đồng Xu *30000

Ngày 12

Thẻ Chiêu Mộ *10

Đá Cường Hóa *500

Đồng Xu *30000

Ngày 13

Thẻ Chiêu Mộ *10

Đá Cường Hóa *500

Đồng Xu *30000

Ngày 14

Quà Chọn Tướng Đỏ Phẩm 18

(Triệu Vân, Hạ Hầu Đôn, Tiểu Kiều, Đổng Trác, Thái Văn Cơ) 

Thẻ Chiêu Mộ *10

Đồng Xu *50000

 

3. Tăng Cấp Nhận Quà

Cấp Độ Phần Thưởng
15 20 Vàng , Mảnh Mi Phương*6
20 20 Vàng, Mảnh Mi Phương*8, Đột Phá Đan*50
25 50 Vàng, Mảnh Lôi Cổ Kim Chùy*10, Đột Phá Đan*50
30 50 Vàng, Thẻ Chiêu Mộ*3, Đá Cường Hóa*100
40 100 Vàng, Mảnh Lưu Bị*20, Tàng Bảo Đồ*3
50 100 Vàng, Thẻ Chiêu Mộ*4, Đá Cường Hóa*300
60 200 Vàng, Linh Ngọc-2 Ngẫu Nhiên*3, Đồng Xu*20000
70 200 Vàng, Mảnh Thần Binh Đỏ Ngẫu Nhiên*20, Exp Đan II*30
80 200 Vàng, Thẻ Chiêu Mộ*5, Tàng Bảo Đồ*5
90 200 Vàng, Mảnh Tướng Đỏ Ngẫu Nhiên*20, Đột Phá Đan*100
100 200 Vàng, Thẻ Chiêu Mộ*5, Đá Cường Hóa*800
110 300 Vàng, Mảnh Bảo Vật Đỏ Ngẫu Nhiên*30, Tàng Bảo Đồ Cao Cấp*1
120 300 Vàng, Thẻ Chiêu Mộ*6, Đột Phá Đan*200
130 300 Vàng, Mảnh Tọa Kỵ Đỏ Ngẫu Nhiên*30, Linh Ngọc-4 Ngẫu Nhiên*1

 

4. Online Nhận Quà Bí Bảo

Trong Hộp Bí Bảo chứa nhiều bảo vật trân quý, các Tướng Quân cứ online thời gian nhất định sẽ được mở 1 lần.

 

5. Điểm Danh Nhận Quà

 

Thanh Nhi kính bút!